دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی


آنچه را که باید در رابطه با دعوای تصرف عدوانی بدانید

دعوای کسی است که در مدت زمانی ملکی را به صور غیر قانونی تصرف کرده است، در این حالت صاحب ملک قبل با طرح دعوای تصرف عدوانی از دادگاه خواستار برگشت ملک می باشد و تقاضا می نماید، مانند این است که مستاجری بگوید موجر قبل از تمام شدن مدت اجاره ملک را تصرف کرده باشد.

بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف قبلی به اینکه بدون اجازه و رضایت مال وملک را گرفته است و ادعای بازگرداندن و تصرف مال خود را درخواست می کند، و باید متصرف سابق ثابت کنند صاحب مال بوده است کسی که الان مال را تصرف کرده است تصرف آن لاحق خوانده می شود، دادگاه بر اساس همین تصرف است که حکم را صادر می کند و سند مالکیت را مورد بررسی قرار می دهد.

اگر متصرف عدوانی یا خوانده ، مالک باشد و دیگری علیه او دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه کند و موفق به اثبات تصرف عدوانی او شود . البته شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نیست . لذا بهتر است سایر اقسام دعوای تصرف از جمله دعوای خلع ید و دعوای تخلیه نیز مورد توجه قرار گیرند . 

تصرف عدوانی در دو نوع قابل طرح و رسیدگی است:

1-تصرف عدوانی کیفری

2-تصرف عدوانی حقوقی

این دعوا به معنی تصرف مال بدون اجازه و رضایت مالک توسط دیگری از روی عمد ی باشد.

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است، در قانون تصرف عدوانی جرم محسوب می شود و در صورتی که جرم ثابت شود متصرف از یک ماه تا یک سال به حبس محلکوم می شود. در تصرف کیفری شخص باید مالکیت خود را ثابت کند.

تصرف عدوانی حقوقی به تصرف عدوانی حقوقی تفاوت های بسیار کمی دارد، تفاوت ها عبارت است از:

در تصرف عدوانی حقوقی نیازی به ثابت کردن مالکیت قبلی نیست ولی در تصرف عدوانی کیفری باید مالکیت ثابت شود.

یکی از تفاوت های این دو این است که باید برای دادگاه مشخص شود که آیا متصرف می دانسته مال متعلق به شخص دیگری بوده است یا خیر.

تصرف حقوقی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح است ولی برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.

برای دعوای تصرف عدوانی حقوقی باید به مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی:

دعوا باید موارد زیر را دارا باشد تا طبق قانون قابل رسیدگی باشد:

غیرمنقول بودن مال، این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل اجرااست.

اثبات تصرف سابق خواهان:

متصرف سابق باید به دادگاه مالکیت خود را ثابت کند، مثلا اگر مالی غصبی یا مسروقه را حتی مدت زمان طولانی در تصرف داشته، نمی تواند دعوای تصرف علیه متصرف فعلی مطرح نماید.

اثبات عدم سبق تصرفات خوانده:

شخصی که مال را بدون اجازه و غیر قانونی تصرف کرده باشد اثبات این امر با متصرف سابق می باشد.

عدوانی و غیرقانونی بودن تصرف متصرف فعلی:

تصرف متصرف فعلی باید بدون رضایت مالک و به صورت غیر قانونی صورت گرفته باشد.

طبق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی، از تصرف وی خارج شده است.

برای این که در چنین پرونده هایی نتیجه مطلوب را دریافت کنید به یک وکیل مجرب و حرفه ای نیاز دارید زیرا باید آگاهی کامل را داشته باشد و راه حل مناسب و قانونی را بشناسد و به درستی دفاع کند.

دانستنی های حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

☎ تماس با ما